Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 09.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Arta Vorpsi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 12.11.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Arta Vorpsi, këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese. Vendimi i arsyetuar me shkrim nga…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 07.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Miranda Nakaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 08.11.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Miranda Nakaj, ndihmëse ligjore në Gjykatën Administrative të Apelit. Vendimi i arsyetuar…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 05.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Arnisa Këlliçi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 06.11.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Arnisa Këlliçi, kandidate për magjistrate. Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupa…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 31.10.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Artor Ylli, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 02.11.2018, me shumicë votash vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Artor Ylli, ndihmës ligjor në Gjykatën Administrative, Shkalla e Parë Tiranë….