Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 30.10.2018 për subjektin e rivlerësimit, z.Sokol Stojani, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 31.10.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Sokol Stojani, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme. Vendimi i arsyetuar me shkrim nga…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 23.10.2018 për subjektin e rivlerësimit, z.Bujar Sheshi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 24.10.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Bujar Sheshi, prokuror pranë Prokurorisë së Apelit për Krime të Rënda. Vendimi i…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. EDMOND ISLAMAJ   Për t’u njohur me këtë njotim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

SHPALLJE E VENDIMIT TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË KUALIFIKIMIT PËR AFISHIM,PËR EFEKT NJOFTIMI Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko