Njoftime vendimesh

Subjekti i rivlerësimit, Z. Bujar Sheshi

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. EDMOND…

SHPALLJE E VENDIMIT TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË KUALIFIKIMIT PËR AFISHIM,PËR EFEKT NJOFTIMI Për t’u njohur…

Vendime të publikuara

Subjekti Z. Ilir Pashaj – Gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan
Vendimi Nr: 8 Data e vendimit: 23.03.2018
Read more.
Subjekti Znj. Etleva Sherifi – Ndihmës ligjor pranë Gjykatës së Lartë
Vendimi Nr: 7 Data e vendimit: 23.03.2018
Read more.
Subjekti Z. Adnand Bërdica – Ndihmës ligjor pranë Gjykatës së Lartë
Vendimi Nr: 6 Data e vendimit: 23.03.2018
Read more.
Subjekti Znj. Mirela Fana – gjyqtare pranë Gjykatës së Lartë
Vendimi Nr: 5 Data e vendimit: 23.03.2018
Read more.
Subjekti Z. Sulejman Tola – prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë
Vendimi Nr: 4 Data e vendimit: 23.03.2018
Read more.
Subjekti Eritan Shehu
Vendimi Nr: 3 Data e vendimit: 23.03.2018
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Seanca dëgjimore e Eriol Roshi

7

Seanca dëgjimore e Elsa Toska

9
10
11

Seancë dëgjimore e Ana Golloshi

Seancë dëgjimore e Irma Balli

Seanca dëgjimore e Artan Bajrami

Seanca dëgjimore e Hysni Demiraj

14
15
16
17

Seanca dëgjimore e Dritan Peka

19
20
21
22
23
24

Seanca dëgjimore e Petrit Çeno

26
27
28
1
2
3
+ Export Events

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave