Njoftime vendimesh

Subjekti i rivlerësimit, Z. Fatos Qato

Subjekti i rivlerësimit, Z. Arben Kraja

Subjekti i rivlerësimit, Znj. Alma Kolgjoka

Vendime të publikuara

Subjekti Z. Vatë Staka, prokuror në prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
Vendimi Nr: 30 Data e vendimit: 03.07.2018
Read more.
Subjekti Znj. Antoneta Sevdari, prokurore në Prokurorinë e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë
Vendimi Nr: 42 Data e vendimit: 18.07.2018
Read more.
Subjekti Z. Astrit Faqolli, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Vendimi Nr: 47 Data e vendimit: 25.07.2018
Read more.
Subjekti Z. Kostaq Beluri, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
Vendimi Nr: 36 Data e vendimit: 12.07.2018
Read more.
Subjekti Z. Luan Kaloçi, prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 33 Data e vendimit: 05.07.2018
Read more.
Subjekti Znj. Brikena Ukperaj (Lubonja), gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.
Vendimi Nr: 27 Data e vendimit: 25.06.2018
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

Seanca dëgjimore e Fehmi Petku

3

Seanca dëgjimore e Albana Boksi

Seanca dëgjimore e Edison Ademi

6
7
8
9
10

Seanca dëgjimore e Albina Spaha

12
13
14
15

Seanca dëgjimore e Esmeralda Çeka

17

Seanca dëgjimore e Dhorina Theodhori

Seanca dëgjimore e Rexhep Bekteshi

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
+ Export Events

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave