Njoftime vendimesh

Subjekti i rivlerësimit, Znj. Emona Muçi

Subjekti i rivlerësimit, Z. Besnik Cani

Subjekti i rivlerësimit, Z. Luan Dervishi

Vendime të publikuara

Subjekti Znj. Alma Brati, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendimi Nr: 32 Data e vendimit: 05.07.2018
Read more.
Subjekti Znj. Arta Marku, prokurore e Përgjithshme e përkohshme, pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
Vendimi Nr: 31 Data e vendimit: 04.07.2018
Read more.
Subjekti Z. Gentian Trenova, prokuror pranë Prokurorisë së Apelit Tiranë
Vendimi Nr: 25 Data e vendimit: 20.06.2018
Read more.
Subjekti Z. Ilir Toska, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë
Vendimi Nr: 26 Data e vendimit: 21.06.2018
Read more.
Subjekti Z. Bashkim Dedja, kryetar i Gjykatës Kushtetuese
Vendimi Nr: 24 Data e vendimit: 13.06.2018
Read more.
Subjekti Znj. Marçela Shehu, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin
Vendimi Nr: 20 Data e vendimit: 04.06.2018
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

Seanca dëgjimore e Fehmi Petku

3

Seanca dëgjimore e Albana Boksi

Seanca dëgjimore e Edison Ademi

6
7
8
9
10

Seanca dëgjimore e Albina Spaha

12
13
14
15

Seanca dëgjimore e Esmeralda Çeka

17

Seanca dëgjimore e Dhorina Theodhori

Seanca dëgjimore e Rexhep Bekteshi

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
+ Export Events

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave