Njoftime vendimesh

Subjekti i rivlerësimit, Z. Adnand Xholi

Subjekti i rivlerësimit, Znj. Entela Prifti

Subjekti i rivlerësimit, Z. Sotiraq Lubonja

Vendime të publikuara

Subjekti Adriatik Llalla
Vendimi Nr: 2 Data e vendimit: 16.02.2018
Read more.
Subjekti Besnik Imeraj
Vendimi Nr: 1 Data e vendimit: 08.02.2018
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Seanca dëgjimore e Eriol Roshi

7

Seanca dëgjimore e Elsa Toska

9
10
11

Seancë dëgjimore e Ana Golloshi

Seancë dëgjimore e Irma Balli

Seanca dëgjimore e Artan Bajrami

Seanca dëgjimore e Hysni Demiraj

14
15
16
17

Seanca dëgjimore e Dritan Peka

19
20
21
22
23
24

Seanca dëgjimore e Petrit Çeno

26
27
28
1
2
3
+ Export Events

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave