Njoftime vendimesh

Subjekti rivlerësimit, Z. Adrian Shega

Subjekti rivlerësimit, Z. Arben Zefi

Subjekti rivlerësimit, Z. Gentjan Jahjolli

Vendime të publikuara

Z. Shpëtim Kurti, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendimi Nr: 80 Data e vendimit: 23.11.2018
Read more.
Z. Artor Ylli, ndihmës ligjor pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Vendimi Nr: 73 Data e vendimit: 02.11.2018
Read more.
Znj. Alma Liçaj, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.
Vendimi Nr: 78 Data e vendimit: 15.11.2018
Read more.
Z. Ramadan Troci, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
Vendimi Nr: 77 Data e vendimit: 15.11.2018
Read more.
Znj. Entela Prifti, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Korçë.
Vendimi Nr: 69 Data e vendimit: 10.10.2018
Read more.
Znj. Miranda Nakaj, ndihmëse ligjore pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 75 Data e vendimit: 08.11.2018
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
31
1
2
3

Seanca dëgjimore e Alltun Çela

5
6
7

Seanca dëgjimore e Gentjan Jahjolli

Seanca dëgjimore e Arben Zefi

Seanca dëgjimore e Alfred Gjoni

Seanca dëgjimore e Alma Muça

Seanca dëgjimore e Adrian Shega

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Seanca dëgjimore e Altin Binaj

Seanca dëgjimore e Donika Prela

23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
+ Export Events

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave