Njoftime vendimesh

Subjekti rivlerësimit, Z. Ferdinand Elezi

Subjekti rivlerësimit, Z. Edison Ademi

Subjekti rivlerësimit, Z. Fehmi Petku

Vendime të publikuara

Z. Bujar Çiçi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë.
Vendimi Nr: 132 Data e vendimit: 02.04.2019
Read more.
Z. Hysni Demiraj, gjyqtar/kryetar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 108 Data e vendimit: 15.02.2019
Read more.
Z. Zamir Poda, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 130 Data e vendimit: 28.03.2019
Read more.
Znj. Fiqirete Mullaj, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 131 Data e vendimit: 28.03.2019
Read more.
Z. Petrit Qerimi, prokuror në prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.
Vendimi Nr: 128 Data e vendimit: 28.03.2019
Read more.
Z. Ylli Dhimitri, prokuror në prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.
Vendimi Nr: 129 Data e vendimit: 28.03.2019
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

Seanca dëgjimore e Fehmi Petku

3

Seanca dëgjimore e Albana Boksi

Seanca dëgjimore e Edison Ademi

6
7
8
9
10

Seanca dëgjimore e Albina Spaha

12
13
14
15

Seanca dëgjimore e Esmeralda Çeka

17

Seanca dëgjimore e Dhorina Theodhori

Seanca dëgjimore e Rexhep Bekteshi

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
+ Export Events

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave