NJOFTIME

Vendime të publikuara

Subjekti Z. Artan Lazaj gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendimi Nr: 34 Data e vendimit: 11.07.2018
Read more.
Subjekti Z. Gentian Medja, gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.
Vendimi Nr: 60 Data e vendimit: 01.08.2018
Read more.
Subjekti Z. Medi Bici, gjyqtar në Gjykatën e Lartë, Tiranë.
Vendimi Nr: 54 Data e vendimit: 31.07.2018
Read more.
Subjekti Z. Dritan Hallunaj, gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
Vendimi Nr: 56 Data e vendimit: 01.08.2018
Read more.
Subjekti Znj. Merita Xhani, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
Vendimi Nr: 38 Data e vendimit: 17.07.2018
Read more.
Subjekti Z. Tom Ndreca, gjyqtar pranё Gjykatёs së Lartë Tiranë.
Vendimi Nr: 39 Data e vendimit: 17.07.2018
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
26
27
28
29
30
31
1

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Sokol Ibi

3

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Enkel Peza

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Hysni Vata

5

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Sokol Ibi

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Enkel Peza

7
8

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Hysni Vata

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Gjovalin Përnoca

11
12

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Gjovalin Përnoca

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Dhurata Haveri

26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
+ Export Events

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave