NJOFTIME

Vendime të publikuara

Subjekti Z. Dritan Hallunaj, gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
Vendimi Nr: 56 Data e vendimit: 01.08.2018
Read more.
Subjekti Znj. Merita Xhani, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
Vendimi Nr: 38 Data e vendimit: 17.07.2018
Read more.
Subjekti Z. Tom Ndreca, gjyqtar pranё Gjykatёs së Lartë Tiranë.
Vendimi Nr: 39 Data e vendimit: 17.07.2018
Read more.
Subjekti Z. Vatë Staka, prokuror në prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
Vendimi Nr: 30 Data e vendimit: 03.07.2018
Read more.
Subjekti Znj. Antoneta Sevdari, prokurore në Prokurorinë e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë
Vendimi Nr: 42 Data e vendimit: 18.07.2018
Read more.
Subjekti Z. Astrit Faqolli, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Vendimi Nr: 47 Data e vendimit: 25.07.2018
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
30
1

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Elona Kana

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Brunilda Malo (Orhani)

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Anita Jella

5
6

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Ndini Tavani

8
9
10

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Ndini Tavani

12
13

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Besim Hajdarmataj

15

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Besim Hajdarmataj

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
+ Export Events

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave