NJOFTIME

Vendime të publikuara

Subjekti Z. Ilir Toska, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë
Vendimi Nr: 26 Data e vendimit: 21.06.2018
Read more.
Subjekti Z. Bashkim Dedja, kryetar i Gjykatës Kushtetuese
Vendimi Nr: 24 Data e vendimit: 13.06.2018
Read more.
Subjekti Znj. Marçela Shehu, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin
Vendimi Nr: 20 Data e vendimit: 04.06.2018
Read more.
Subjekti Znj. Anila Leka, prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme
Vendimi Nr: 21 Data e vendimit: 06.06.2018
Read more.
Subjekti Znj. Brunilda Kasmi, gjyqtare pranë Gjykatës të Rrethit Gjyqësor Tiranë
Vendimi Nr: 28 Data e vendimit: 25.06.2018
Read more.
Subjekti Z. Edmond Islamaj, gjyqtar në Gjykatën e Lartë, i cili kërkoi konfirmimin në detyrë
Vendimi Nr: 22 Data e vendimit: 07.06.2018
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Hajrie Muçmata

29
30
31

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Isuf Shehu

2
3

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z.Sulejman Kurti

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Brunilda Malo (Orhani)

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Përparim Kulluri

5

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Përparim Kulluri

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Sulejman Kurti

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Artur Kalaja

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj.Brunilda Malo (Orhani)

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj.Daniela Shirka

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Hajrie Muçmata

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Artur Kalaja

Seancë për shpallje vendimi për Znj. Daniela Shirka

9
10

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Hajrie Muçmata

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Arjan Balliu

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Isuf Shehu

13

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Isuf Shehu

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Simon Pashuku

16
17

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Arjan Balliu

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
+ Export Events

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave