Njoftime vendimesh

Vendime të publikuara

Z. Petrit Çeno, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Durrës.
Vendimi Nr: 111 Data e vendimit: 27.02.2019
Read more.
Z. Ornela Naqellari, gjyqtare/ Kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.
Vendimi Nr: 117 Data e vendimit: 21.03.2019
Read more.
Z.Ardian Nezha, prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë.
Vendimi Nr: 140 Data e vendimit: 16.04.2019
Read more.
Z. Arqilea Koça, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
Vendimi Nr: 113 Data e vendimit: 08.03.2019
Read more.
Z. Petrit Fusha, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme Tiranë.
Vendimi Nr: 134 Data e vendimit: 04.04.2019
Read more.
Z. Dritan Peka, me detyrë prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 112 Data e vendimit: 04.03.2019
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29
30
1
2
3
4
5

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Fuat Vjerdha

7

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Sotir Kllapi

9
10
11
12

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Sotir Kllapi

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Arben Pasho

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Artan Shtrungza

14
15

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Arben Pasho

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Artan Shtrungza

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Sokol Binaj

18
19

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Sokol Binaj

21
22
23
24
25
26

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Roland Jaupaj

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Dhimiter Lara

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Luan Hasneziri

28
29
30
31
1
2
+ Export Events

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave