Njoftime vendimesh

Subjekti rivlerësimit, Z. Arqile Koça

Njoftim për shtyrjen e seancës të subjektit të rivlerësimit, Marsida Xhaferllari

Subjekti rivlerësimit, Z. Dritan Peka

Vendime të publikuara

Z. Adrian Shega, (ish) këshilltar pranë Gjykatës së Lartë
Vendimi Nr: 98 Data e vendimit: 11.01.2019
Read more.
Z. Alltun Çela, gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë
Vendimi Nr: 95 Data e vendimit: 08.01.2019
Read more.
Z. Agron Vavla, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.
Vendimi Nr: 94 Data e vendimit: 21.12.2018
Read more.
Z. Adnand Kosova, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
Vendimi Nr: 90 Data e vendimit: 20.12.2018
Read more.
Znj. Alma Muça, prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme.
Vendimi Nr: 99 Data e vendimit: 14.01.2019
Read more.
Znj. Fiona Papjorgji, me detyrë këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi Nr: 81 Data e vendimit: 26.11.2018
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Seanca dëgjimore e Petrit Çeno

26
27
28
1
2
3

Seanca dëgjimore e Marsida Xhaferllari

5

Seanca dëgjimore e Arqile Koça

7

Seanca dëgjimore e Dritan Seci

9
10

Seanca dëgjimore e Ornela Naqellari

12
13
14
15
16
17
18

Seanca dëgjimore e Pashk Gjaci

20

Seanca dëgjimore e Çlirimi Shahini.

22
23
24

Seanca dëgjimore e Fatmir Lushi

26
27
28
29
30
31
+ Export Events

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave