Njoftime vendimesh

Subjekti rivlerësimit, Znj. Ana Golloshi

Subjekti rivlerësimit, Znj. Elsa Toska

Njoftim për përfundimin e procedurave të rekrutimit për vende të lira pune në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit

Vendime të publikuara

Z. Admir Belishta, gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë.
Vendimi Nr: 93 Data e vendimit: 21.12.2018
Read more.
Z. Alfred Progonati, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
Vendimi Nr: 91 Data e vendimit: 20.12.2018
Read more.
Znj. Emona Muçi, kryetare dhe gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.
Vendimi Nr: 85 Data e vendimit: 13.12.2018
Read more.
Z. Fatos Qato, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 87 Data e vendimit: 17.12.2018
Read more.
Z.Izet Kadana, gjyqtar/kryetar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë.
Vendimi Nr: 92 Data e vendimit: 20.12.2018
Read more.
 Znj. Alma Kolgjoka, gjyqtare dhe kryetare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.
Vendimi Nr: 86 Data e vendimit: 17.12.2018
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Seanca dëgjimore e Eriol Roshi

7

Seanca dëgjimore e Elsa Toska

9
10
11

Seancë dëgjimore e Ana Golloshi

Seancë dëgjimore e Irma Balli

Seanca dëgjimore e Artan Bajrami

Seanca dëgjimore e Hysni Demiraj

14
15
16
17

Seanca dëgjimore e Dritan Peka

19
20
21
22
23
24

Seanca dëgjimore e Petrit Çeno

26
27
28
1
2
3
+ Export Events

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave