NJOFTIME

Vendime të publikuara

Znj. Saida Dollani, gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda
Vendimi Nr: 167 Data e vendimit: 21.06.2019
Read more.
Z. Idriz Mulkurti, gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda.
Vendimi Nr: 159 Data e vendimit: 14.06.2019
Read more.
Z. Behar Dibra, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
Vendimi Nr: 168 Data e vendimit: 25.06.2019
Read more.
Z. Fuat Vjerdha, gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Apelit Shkodër.
Vendimi Nr: 155 Data e vendimit: 10.06.2019
Read more.
Z. Aleksandër Muskaj, ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë.
Vendimi Nr: 179 Data e vendimit: 10.07.2019
Read more.
Z. Ened Nakuçi, prokuror në Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
Vendimi Nr: 153 Data e vendimit: 07.06.2019
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

  • Për momentin nuk është regjistruar akoma asnjë seancë dëgjimore për këtë muaj.

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Altin Dumani

Seancë dëgjimore për subjektin rivlerësimit Z. Gjovalin Përnoca

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Altin Dumani

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
+ Export Events

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave