Njoftime vendimesh

Subjekti rivlerësimit, Znj. Albana Boksi

Subjekti rivlerësimit, Z. Fatmir Lushi

Subjekti rivlerësimit, Z. Çlirim Shahini

Vendime të publikuara

Znj. Nazmie Pengili, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.
Vendimi Nr: 126 Data e vendimit: 27.03.2019
Read more.
Z. Agim Ferizaj, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Durrës.
Vendimi Nr: 127 Data e vendimit: 27.03.2019
Read more.
Znj. Donika Prela, prokurore/ drejtuese në Prokurorinë e Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
Vendimi Nr: 103 Data e vendimit: 05.02.2019
Read more.
Znj. Drita Velia, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës.
Vendimi Nr: 122 Data e vendimit: 26.03.2019
Read more.
Znj. Myriban Mullaj, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Durrës.
Vendimi Nr: 123 Data e vendimit: 26.03.2019
Read more.
Z. Granit Qypi, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës.
Vendimi Nr: 121 Data e vendimit: 25.03.2019
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

Seanca dëgjimore e Fehmi Petku

3

Seanca dëgjimore e Albana Boksi

Seanca dëgjimore e Edison Ademi

6
7
8
9
10

Seanca dëgjimore e Albina Spaha

12
13
14
15

Seanca dëgjimore e Esmeralda Çeka

17

Seanca dëgjimore e Dhorina Theodhori

Seanca dëgjimore e Rexhep Bekteshi

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
+ Export Events

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave