Loading Events

Events for June 5, 2019

Find Events

Event Views Navigation

June 2019

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Shkëlzen Cena

Subjekti: Z. Shkëlzen Cena, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Firdes Shuli, Lulzim Hamitaj, Brunilda Bekteshi

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Petrit Çano

Subjekti: Z. Petrit Çano, prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Olsi Komici, Lulzim Hamitaj, Suela Zhegu

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Enkeledi Hajro

Subjekti: Znj. Enkeledi Hajro, kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa Gjykuese: Olsi Komici, Valbona Sanxhaktari, Roland Ilia

+ Export Events