Subjekti i rivlerësimit, Z. Sokol Stojani

Subjekti i rivlerësimit, Z. Bujar Sheshi

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. EDMOND ISLAMAJ   Për t’u njohur me këtë njotim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

SHPALLJE E VENDIMIT TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË KUALIFIKIMIT PËR AFISHIM,PËR EFEKT NJOFTIMI Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Subjekti i rivlerësimit, Z. Adnand Xholi

Vendimi Nr: 45
Data e vendimit: 23.07.2018