Vendimi Nr: 90
Data e vendimit: 20.12.2018

Njoftim për shtyrjen e seancës të subjektit të rivlerësimit, Donika Prela.

Vendimi Nr: 99
Data e vendimit: 14.01.2019

Subjekti rivlerësimit, Z. Altin Binaj

Vendimi Nr: 83
Data e vendimit: 26.11.2018

Vendimi Nr: 93
Data e vendimit: 21.12.2018

Vendimi Nr: 91
Data e vendimit: 20.12.2018