SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. GENTIAN MEDJA Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Subjekti rivlerësimit, Z. Roland Jaupaj

Subjekti rivlerësimit, Z. Roland Jaupaj

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Znj. NERTINA KOSOVA  Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Për referim rasti

Subjekti rivlerësimit, Z. Sokol Binaj

Vendimi Nr: 109
Data e vendimit: 19.02.2019