Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca e shpalljes së vendimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Enkeledi Hajro, me detyrë kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, përcaktuar në datë 07.06.2019, ora 09:00, për shkaqe të arsyeshme do të shtyhet për në datë 10.06.2019, ora 9:00. Kjo seancë do të mbahet në të njëjtën sallë në…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, për shkaqe të arsyeshme, seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Çano me detyrë prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë, do të shtyhet. Seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.