Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 07.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Fuat Vjerdha, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 10.06.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Fuat Vjerdha, kryetar i Gjykatës së  Apelit Civil Shkodër. Vendimi i arsyetuar me…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 05.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Enkeledi Hajro, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 10.06.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Enkeledi Hajro, kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Vendimi i arsyetuar me…