Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 30.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Altin Dumani , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 31.07.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Altin Dumani, prokuror pranë Prokurorisë së Apelit Tiranë. Vendimi i arsyetuar…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të riçelë hetimin për subjektin e rivlerësimit znj. Dhurata Haveri me detyrë gjyqtare pranë Gjykatë së Apelit për Krime të Rënda, për rrjedhojë seanca e shpalljes së vendimit e përcaktuar më datë 01.08.2019 nuk do të zhvillohet. Seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 25.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Klodian Braho , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 26.07.2019 me shumicë votash vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Klodian Braho, prokuror pranë Prokurorisë së Krimeve të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 24.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Ramiz Lala , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 26.07.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Ramiz Lala, gjyqtar/kryetar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër….

Vendimi Nr: 186
Data e vendimit: 23.07.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 23.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Hysen Keta, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 25.07.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Hysen Keta, drejtues i Prokurorisë së Rrethit Përmet. Vendimi i arsyetuar me shkrim…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 22.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Maela Alicanaj , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 24.07.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Maela Alicanaj, këshilltare në Gjykatën e Lartë. Vendimi i arsyetuar me…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 22.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Elvin Gokaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 24.07.2019,me shumicë votash vendosi: Pezullimin nga detyra për një periudhë 1-vjeçare të subjektit të rivlerësimit, Elvin Gokaj, prokuror/ drejtues në Prokurorisë…