Vendimi Nr: 178
Data e vendimit: 08.07.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 04.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Alfred Agolli , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 08.07.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Alfred Agolli, drejtues i Prokurorisë së Apelit Gjirokastër. Vendimi i arsyetuar…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 04.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Zeqir Hoda , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 08.07.2019, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Zeqir Hoda, prokuror në Prokurorinë pranë Gykatës së Shkallës së Parë…