Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 15.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Ardian Ylli , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 18.07.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Ardian Ylli, prokuror/drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 16.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Elida Kackini , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 18.07.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Elida Kackini, prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Vendimi i…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancava dëgjimore më datë 14.06.2019 dhe më datë 11.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Ilir Mustafaj , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 18.07.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Ilir Mustafaj, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit…