Vendimi Nr: 161
Data e vendimit: 18.06.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 19.07.2019  për subjektin e rivlerësimit, z. Olsian Çela , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 23.07.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Olsian Çela, prokuror pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krime…