Vendimi Nr: 186
Data e vendimit: 23.07.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 23.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Hysen Keta, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 25.07.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Hysen Keta, drejtues i Prokurorisë së Rrethit Përmet. Vendimi i arsyetuar me shkrim…