Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 30.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Altin Dumani , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 31.07.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Altin Dumani, prokuror pranë Prokurorisë së Apelit Tiranë. Vendimi i arsyetuar…