Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Elona Kana, me detyrë këshilltare në Gjykatën e Lartë, përcaktuar në datë 10.10.2019, ora 12:30, do të shtyhet. Data tjetër për seancë dëgjimore do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.   ​   

Vendimi Nr: 187
Data e vendimit: 24.07.2019