Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, pasi zhvilloi seancën dëgjimore në datën 30.01.2020,

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit sqaron se, ndryshe nga se u njoftua në seancën dëgjimore të datës 31.01.2020, për subjektin e rivlerësimit Znj. Miliana Muça, seanca e shpalljes së vendimit për këtë subjekt do të zhvillohet në datën 4 shkurt ora 9:00.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, për arsye objektive, seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Elona Kana, përcaktuar në datë 30.01.2020, ora 12:30, do të shtyhet me datë 03.02.2020, ora 13:00.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datën 10.12.2019 dhe 27.01.2020 për subjektin e rivlerësimit, Anton Martini, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 29.01.2020, me shumicë votash vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Anton Martini, prokuror pranë Prokurorisë për Krimet e…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 27.01.2020 për subjektin e rivlerësimit, Dritan Banushi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 28.01.2020, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Dritan Banushi, kryetar i Gjykatës së Apelit Gjirokastër. Vendimi i arsyetuar me…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT ZNJ. ALMA KOLGJOKA Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Vendimi nr: 219
Data e vendimit : 10.12.2019