Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 24.2.2020 për subjektin e rivlerësimit, z. Asim Vokshi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më 28.2.2020, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Asim Vokshi, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. Në zbatim të pikës…

Vendimi Nr: 229
Data e vendimit: 28.01.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 24.2.2020 për subjektin e rivlerësimit, Irena Gjoka, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 26.2.2020, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Irena Gjoka, gjyqtare pranë Gjykatës së Posaçme së Shkallës Parë për Korrupsionin…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Skënder Haluci me detyrë kryetar/gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Vlorë,  përcaktuar në datë 25.02.2020, ora 14:00, për shkaqe të arsyeshme nuk do të zhvillohet. Seanca e rradhës do të mbahet në datë 02.03.2020, ora 09:00.    

Vendimi Nr: 240
Data e vendimit: 24.02.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 19.2.2020 për subjektin e rivlerësimit, Astrit Shema, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 21.2.2020, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Astrit Shema, kryetar/gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës Parë Administrative, Vlorë. Vendimi i…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT ZNJ. MANJOLA KAJANA Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 13.2.2020 për subjektin e rivlerësimit, Thoma Jano, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 17.2.2020, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Thoma Jano, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme. Vendimi i arsyetuar me shkrim…