Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 31.01.2020 për subjektin e rivlerësimit, Miliana Muça, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 04.02.2020, vendosi:  Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Miliana Muça, gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e…