Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 31.01.2020 për subjektin e rivlerësimit, Adnand Xhelili, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 12.2.2020, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Adnand Xhelili, prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Tiranë. Vendimi i arsyetuar me shkrim…