Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 13.2.2020 për subjektin e rivlerësimit, Thoma Jano, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 17.2.2020, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Thoma Jano, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme. Vendimi i arsyetuar me shkrim…