Vendimi Nr: 229
Data e vendimit: 28.01.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 24.2.2020 për subjektin e rivlerësimit, Irena Gjoka, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 26.2.2020, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Irena Gjoka, gjyqtare pranë Gjykatës së Posaçme së Shkallës Parë për Korrupsionin…