Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 24.2.2020 për subjektin e rivlerësimit, z. Asim Vokshi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më 28.2.2020, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Asim Vokshi, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. Në zbatim të pikës…