Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Bernina Kondi, e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur sot, në orën 14:00, do të zhvillohet në datën 18.3.2020, ora 10:00. Komisioni vendosi ta shtyjë këtë seancë, pasi subjekti i rivlerësimit znj. Kondi, ka paraqitur raport mjekësor për arsye shëndetësore. Seanca e…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Skënder Haluci, kryetar/gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Vlorë, përcaktuar për sot ora 16:00, për arsye objektive nuk do të zhvillohet. Seanca e radhës do të mbahet në datë 3.3.2020 ora 11:30, në po të njëjtën sallë në  Pallatin e Kongreseve.  …