Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca për shpalljen e vendimit për  subjektin e rivlerësimit, z. Andi Civici, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë, përcaktuar në datë 4.3.2020 ora 10:00, për arsye objektive do të zhvillohet orën 9:00, në po të njëjtën sallë në Pallatin e Kongreseve.        

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Bib Ndreca, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur sot, në orën 15:00, për shkaqe të arsyeshme nuk do të zhvillohet. Seanca e rradhës do…