Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Petrit Aliaj, e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur në datë 5.3.2020 ora 10:30, do të zhvillohet në datë 9.3.2020, ora 14:15, në të njëjtën sallë në Pallatin e Kongreseve. Komisioni vendosi ta shtyjë këtë seancë, pasi subjekti i rivlerësimit z. Aliaj,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 2.3.2020 për subjektin e rivlerësimit, Andi Civici, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 4.3.2020, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Andi Civici, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë. Vendimi i arsyetuar me…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për  subjektin e rivlerësimit, znj. Nure Dreni, gjyqtare pranë Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, përcaktuar në datë 6.3.2020, ora 9:00, për arsye objektive nuk do të zhvillohet. Seanca e shpalljes së vendimit do të mbahet në datë…

Vendimi Nr: 220
Data e vendimit: 10.12.2019