Vendimi Nr: 237
Data e vendimit: 12.02.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 3.3.2020 për subjektin e rivlerësimit, Ardit Mustafaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 5.3.2020, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Ardit Mustafaj, gjyqtar pranë Gjykatës së Posaçme së Shkallës së Parë për…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 3.3.2020 për subjektin e rivlerësimit, Skënder Haluci, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 5.3.2020, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Skënder Haluci, kryetar/gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Vlorë. Vendimi i arsyetuar me…