Vendimi Nr: 233
Data e vendimit: 03.02.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca dëgjimore për  subjektin e rivlerësimit, z. Gjon Fushaj, prokuror/drejtues i Prokurorsë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër, përcaktuar në datë 10.3.2020 ora 10:00, për arsye objektive nuk do të zhvillohet. Data tjetër për seancë dëgjimore do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.  

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Petrit Aliaj, e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur në datë 9.3.2020 ora 14:15, nuk u zhvillua. Komisioni vendosi ta shtyjë seancën dëgjimore, pasi sot subjekti i rivlerësimit z. Aliaj, ka paraqitur sërish raport mjekësor për arsye shëndetësore. Seanca dëgjimore e rradhës…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se duke nisur nga data 9/3/2020  shërbimi i pritjes me qytetarët në ambientet e KPK-së do të ndërpritet. Kjo në kuadër të rritjes së masave parandaluese dhe për arsye të situatës së përhapjes së infeksionit të shkaktuar  nga Covid-19 (Coronavirus i ri), me qëllim mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve. Sqarojmë…