Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Bib Ndreca, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur në datën 12.3.2020, ora 15:00, për shkaqe të arsyeshme nuk do të zhvillohet. Seanca e rradhës…

Vendimi Nr: 207
Data e vendimit: 08.11.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Petrit Aliaj, me  detyrë gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 11.3.2020, ora 11:00, është shtyrë sërish. Kjo pasi subjekti i rivlerësimit, z. Petrit Aliaj, ka paraqitur në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit për herë…