Bashkëbisedim online: Kryetarja e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit Znj. Genta Tafa Bungo me Ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Znj. Yuri Kim.

Vendimi Nr: 242
Data e vendimit: 28.02.2020

Vendimi Nr: 243
Data e vendimit: 04.03.2020

Vendimi Nr: 249
Data e vendimit: 06.03.2020

Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe në zbatim të nenit 3, pika 7, germa “b” e rregullores “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, më 11 maj 2020, Komisioni ka hedhur shortin dhe ka nisur procedurën e rivlerësimit për…

Vendimi Nr: 247
Data e vendimit: 05.03.2020

Me qëllim që të garantohet vijimësia normale e punës dhe e veprimtarisë së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, si dhe të garantohen standardet dhe parimet e procesit të rregullt ligjor, përgjatë situatës së pandemisë “COVID-19” e në vazhdim, si dhe në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar…

Anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit i janë bashkuar nismës së shumë institucioneve shtetërore për të kontribuar përmes pagës së tyre në buxhetin e shtetit për përballimin e situatës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur me vendimin nr.243, datë 24.3.2020, të Këshillit të Ministrave. Edhe njëherë KPK rreshtohet përkrah strukturave të larta shtetërore, duke demonstruar shpirtin e vullnetarizmit dhe të sakrificës në këtë periudhë të vëshirë për vendin dhe shoqërinë, ku problematika fokusohet tek shpëtimi i jetëve njerëzore dhe fatura financiare bëhet çështje jo vetëm e qeverisë, por e gjithë shoqërisë.

Vendimi Nr: 209
Data e vendimit: 11.11.2019