Vendimi Nr: 268
Data e vendimit: 29.06.2020

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT ZNJ. REGLETA PANAJOTI Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se në vijim të analizës së fakteve, provave dhe shpjegimeve të dhëna nga subjekti i rivlerësimit, z. Moisi Duda, pas dërgimit të rezultateve të hetimit vetëm për kriterin e pasurisë, si dhe shpjegimet e dhëna nga përfaqësuesi i tij ligjor në seancën dëgjimore të zhvilluar në datën 19.6.2020, Komisioni…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 18.6.2020 për subjektin e rivlerësimit, z. Ridvan Hado, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 24.6.2020, vendosi:  Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Ridvan Hado, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë. Transferimin e çështjes që…

Vendimi Nr: 255
Data e vendimit: 08.06.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm

Vendimi Nr: 238
Data e vendimit: 17.02.2020

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT ZNJ. DONIKA PRELA Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 15.6.2020 për subjektin e rivlerësimit, Fatmira Hajdari, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 18.6.2020, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Fatmira Hajdari, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë. Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi…