Vendimi Nr: 281
Data e vendimit: 27.07.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të riçelë hetimin për subjektin e rivlerësimit z. Kol Hysenaj, me detyrë prokuror në Prokurorinë e  Rrethit Gjyqësor Tiranë. Seanca për shpalljen e vendimit e përcaktuar të mbahej në datë  25.9.2020, ora 9:45, nuk do të zhvillohet. Seanca e radhës do të njoftohet sërish ne faqen zyrtare të Komisionit. ​ 

Vendimi Nr: 264
Data e vendimit: 17.06.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të riçelë hetimin për subjektin e rivlerësimit Bib Ndreca me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Për rrjedhojë seanca për shpalljen e vendimit e përcaktuar të mbahej në datë 18.9.2020, ora 9:45, nuk do të zhvillohet. Seanca e radhës do të njoftohet…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore, në datën 14.9.2020 dhe në datën 15.9.2020  për subjektin e rivlerësimit, z. Tritan Hamitaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 17.9.2020, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Tritan Hamitaj, gjyqtar në Gjykatën  e Apelit…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 11.9.2020 për subjektin e rivlerësimit, z. Arjan Qafa, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 17.9.2020, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Arjan Qafa,  gjyqtar në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë. Vendimi i…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 14.9.2020 për subjektin e rivlerësimit, znj. Fjoralba Prifti, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 17.9.2020, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Fjoralba Prifti, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.  Vendimi i…

Vendimi Nr: 282
Data e vendimit: 28.07.2020

Vendimi Nr: 279
Data e vendimit: 23.07.2020