Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 4.9.2020, për subjektin e rivlerësimit, z. Artur Gaxha bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 10.9.2020, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Artur Gaxha, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë. Vendimi i arsyetuar…