Vendimi Nr: 279
Data e vendimit: 23.07.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 14.9.2020, për subjektin e rivlerësimit, z. Alket Mersini, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 16.9.2020, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Alket Mersini, prokuror pranë Prokurorisë Tiranë. Vendimi i arsyetuar me shkrim,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 14.9.2020, për subjektin e rivlerësimit, z. Moisi Duda, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 16.9.2020, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Moisi Duda, prokuror në Prokurorinë e Apelit Durrës. Vendimi i arsyetuar me shkrim, nga…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. ELVIN GOKAJ Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Vendimi Nr: 294
Data e vendimit: 15.09.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të riçelë hetimin për subjektin e rivlerësimit Afërdita Ndoi, me detyrë prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Tiranë. Për rrjedhojë seanca e përcaktuar të mbahej në datë 16.9.2020, ora 10:00, nuk do të zhvillohet. Seanca dëgjimore e radhës do të njoftohet sërish ne faqen zyrtare të Komisionit.