Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) njofton se duke filluar nga data 30.10.2020 deri në datën 6.11.2020, do te kufizoje kryerjen së veprimtarisë dhe vijimin e punës vetëm në distancë (online) nga të gjitha strukturat e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, me përjashtim të zyrës së arkivë – prokotokollit.   Dëshirojmë të informojmë opinionin publik se…

Vendimi Nr: 286
Data e vendimit: 04.08.2020

Vendimi Nr: 312
Data e vendimit: 27.10.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 19.10.2020 për subjektin e rivlerësimit, z. Arben Qosja bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 21.10.2020, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Arben Qosja, prokuror pranë  Prokurorisë së Apelit Tiranë. Vendimi i arsyetuar me shkrim, nga trupi…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ligjor

Vendimi Nr: 297
Data e vendimit: 17.09.2020

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT ZNJ. ARJANA FULLANI Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, për arsye objektive, seanca e caktuar për subjektin Kujtim Luli më 19.10.2020, ora 10:00, do të shtyhet deri në një njoftim të dytë. Seanca do të mbahet në po të njejtën sallë në Pallatin e Koncerteve.   ​