Vendimi Nr: 260
Data e vendimit: 15.06.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 30.9.2020 për subjektin e rivlerësimit, z. Erjon Çela, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 2.10.2020, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Erjon Çela, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë Vendimi i…