Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 1.10.2020 për subjektin e rivlerësimit, znj. Silvana Pani, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 5.10.2020, vendosi: Shkarkim nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Silvana Pani, prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Përmet. Vendimi i arsyetuar me shkrim,…