Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, znj.Flora Hajredinaj, e përcaktuar për t’u mbajtur në datë 12.10.2020, ora 9:15, për arsye objektive do të shtyhet për në datë 16.10.2020, në orën 10:00. Seanca do të mbahet në po të njejtën sallë në Pallatin e Koncerteve.   ​ 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 7.10.2020 për subjektin e rivlerësimit, znj. Afërdita Ndoi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 8.10.2020, me shumicë votash vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Afërdita Ndoi, prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Tiranë….

Vendimi Nr: 276
Data e vendimit: 21.07.2020