Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 9.10.2020 për subjektin e rivlerësimit, znj. Etleva Temo, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 12.10.2020, vendosi: Shkarkim nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Etleva Temo, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Korçë. Vendimi i arsyetuar me shkrim,…

Vendimi Nr: 306
Data e vendimit: 09.10.2020