Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 9.10.2020 për subjektin e rivlerësimit, znj. Pranvera Pustina bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 14.10.2020, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Pranvera Pustina, prokurore pranë Prokurorisë së Përgjithshme. Vendimi i arsyetuar me shkrim, nga trupi gjykues…